Grafisk Design / IT / FileMaker

Grundat 1992 av Tony Helinsky.
Helinskys bokstäver
Helitera AB grundades 1992 av Tony Helinsky. Företagsnamnet är en sammansättning av efternamnet "Helinsky" och det latinska ordet för bokstav, "Litera". Bokstaven är grunden för orden som är grunden för kommunikation och budskap, även en bild säger som bekant ord. Heliteras uppgift är att förmedla och/eller förverkliga uppdragsgivarens budskap.

Universums frö, den positiva kraftens spiral
Heliteras symbol är baserad på universumsfröet som innehåller den positiva kraftens spiral (i huvudsak österländsk / tibetansk symbolik). Symboliken passade mina enkla idéer om att väl utförda uppdrag ger nöjda kunder vilket ger fler uppdrag, att goda relationer ger bättre relationer, att kunskapsspridning ger sug efter mer kunskap.

1 - 2 - 3
1. Enkelhet är att förtydliga saker, att arbeta med rak kommunikation såväl om kostnader som om problem och möjligheter. Enkelt är inte bara vackert, det är den effektivaste lösningen. Oavsett om ett uppdrag kräver enkelt eller komplicerat genomförande så ska själva arbetet bakom kulisserna ändå präglas av enkelhet. För effektivitetens skull.
2. Förbättra affärer är vad vi gör för våra kunder, ganska enkelt men mycket viktigt. Om det ser bra ut så är det kul men det är inte ett ändåmål i sig. Ändamålet är att det Helitera gör ska bidra till att förbättra uppdragsgivarens försäljning, först och främst. Det är effektivast.
3. Senaste beprövade tekniken innebär det som är effektivast för kunden. Helitera ska använda den senaste tekniken som vi har testat och behärskar. Kontinuerligt utvärderar vi ny teknik men vi använder bara så ny teknik som fungerar. Effektivt.

Heliteras kunder
Bland Heliteras kunder – i huvudsak små företag som vänder sig till andra företag – finns Catator AB, HeatCore AB, EFL Executive Foundation Lund, Ideon Agro Food, International Organization of Scenographers Theatre Architects and Technicians (OISTAT/STTF), Jurek Redovisning, Järnefelt Arkitektkontor Helsingfors, KEFU, Knutsgillet, Lukasgillet, Lundaakademikerna, Lunds universitet, Ramidus, Stiftelsen Svensk Näringsforskning, Sven Landelius Consulting, Sydsvenskan, Vishay Nobel

 

Helitera AB, Skarpskyttevägen 12 D, 226 42 Lund, Telefon 046-38 90 20, 070-888 1111 info@helitera.se